Vizyon - Misyon

Misyonumuz

Kocaeli Üniversitesi DİLMER, hem Türkiye Cumhuriyetinin hem de Kocaeli Üniversitesinin yurt dışına açılan penceresi durumundadır. Öğrencilerimiz başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Balkanlardaki Türk ve Akraba Topluluklardan olmak üzere 100’e yakın farklı ülkeden gelen yabancı uyruklulardan oluşmaktadır. Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan Türkçeyi öğreterek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.


Vizyonumuz

Yabancılara Türkçeyi öğretmeyi ve gençlerimizin farklı dillerde kendilerini ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle yabancı dil öğretimini de görev alanına dâhil eden DİLMER’in vizyonu; bilim ve teknolojide özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.


Kuruluş Amacı

KOÜ DİLMER’in kuruluş amacı yabancılara Türkçe’yi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’na uygun, dört temel dil becerisini (okuma, dinleme, konuşma ve anlama) esas alarak olarak öğretmek, kurlar hâlinde gerçekleştirdiği dil öğretiminin yanı sıra uluslararası bir eğitim-öğretim kurum olma anlayışını önemseyerek Türk kültür ve edebiyatını yurtdışında tanıtmak, Türk dili ve kültürüyle ilgili etkinlikler düzenlemek, eğitim-öğretim kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile kuruluş amaçlarına uygun anlaşmalar yapmak ve protokoller imzalamaktır.

Merkezimizin amaçları şunlardır:

 • Yurt dışında ve yurt içinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak; onlara staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,
 • Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere sertifika vermek,
 • Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan gelen devlet burslusu öğrencilere, ikili anlaşmalarla ülkemizde bulunan burslu öğrencilere, Türk ve Akraba Topluluklara mensup özel öğrencilere; Türkiye’de öğrenim görmek isteyen Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri ile Ortadoğulu öğrencilere, yabancılara Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemektir.

 • ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,
 • Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak,
 • Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,
 • Türk dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,
 • CAMPUS EUROPAE ve ERASMUS programı çerçevesinde Türkiye Türkçesi kursları düzenlemektir.
  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors